Jaro.Durec.

· Som tvor pohyblivý, zvedavý a rád sa učím 🙂

· Som učiteľ (už mám za katedrou 3 dekády) a som na to hrdý 🙂

· Prácu s deťmi beriem ako zábavu, veľa energie mi berú ale ešte viac mi jej dávajú 🙂

· Občas ma prepadne obava z vyhorenia 🙁

Keďže stále niečo hľadám a stále niečo nachádzam, podarilo sa mi cez skvelý program (DofE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu) spoznať zaujímavých ľudí a dozvedieť sa o ďalších projektoch. A práve jedným z nich bol program pre učiteľov – IRPU. Keďže som učiteľ a mám sa stále čo učiť, tak som to skúsil, prihlásil sa a po rozhovore so skvelou Jankou bol prijatý do ďalšieho behu tohto programu v školskom roku 2018/19.

Moje očakávania:

· Návštevy mentora na hodinách (niečo ako hospitácie).

· Dozviem sa, čo robím zle a ako to napraviť.

· Moji študenti budú na hodinách aktívnejší a sústredenejší.

· Ja budem lepšie zvládať časový manažment hodín.

Jednoducho povedané, budem postavený pred zrkadlo a nebude to vždy príjemné 🙂

Realita IRPU:

1. Začalo to spoločným stretnutím účastníkov programu a mentorov IRPU na chate v Závažnej Porube

a. Príjemné ukončenie prázdnin a nabudenie sa do nového školského roku

b. Fantastický dvojdňový pobyt, plný výbornej nálady, inšpirácií ale aj zábavy.

c. Pridelenie mentorov účastníkom (mňa sa ujal David Králik )

2. S Davidom sme si dohodli, ktorú triedu a ako často bude navštevovať a budeme sa následne venovať rozborom hodín.

3. Po prvej dvojhodinovke prišiel prvý šok – ja som nemal na hodinách očakávaného inšpektora, riaditeľa či vševedúceho mentora, ale úžasného Davida, ktorý:

a. na začiatku pokecu vždy pripravil výbornú atmosféru;

b. pokorne sledoval priebeh hodín;

c. sa zaujímal o moje pocity po hodine;

d. ma neustále „bombardoval“ otázkami a dokázal ma nasmerovať na hľadanie odpovedí na jeho ale hlavne na moje otázky;

e. ma navádzal na stanovenie si cieľov na zlepšenie;

f. má neuveriteľné množstvo pozitívnej energie, ešte viac aktivít a chuti pomôcť ľuďom okolo seba.

4. Takto to pokračovalo až niekedy do apríla a program sme ukončili znova na spoločnom stretnutí.

IRPU áno/nie?

Ak si niekto kladie takúto otázku, tak nevie, o čo sa v tomto skvelom programe jedná. Pre mňa má skúsenosť s IRPU obrovský význam, tak aspoň v pár bodoch:

· Stretnutie s motivátormi, ľuďmi, ktorí nechcú ísť v zabehaných koľajach slovenského školstva ale hľadajú efektívnejšie metódy a prostriedky na zlepšovanie kvality.

· Obrovské množstvo inšpirácií a materiálov od mentorov a kolegov zapojených do programu.

· Ujasnenie si si pojmov reflexia a feedback a ich postupné zavádzanie do vyučovacieho procesu – konečne mi niekto vysvetlil, aký je medzi nimi rozdiel a ako s nimi pracovať.

· Spoznávanie ľudí, pre ktorých je učenie poslaním a sú na to hrdí.

Záver:

Jedno úprimné, obrovské ĎAKUJEM !!!

Jaro Durec, Gymnázium Myjava

P. S. Ak vás moje rozprávanie zaujalo a radi by ste podrástli (nie do šírky ani do výšky, ale učiteľsky), tak ste zrejme horúcimi kandidátmi do ďalšieho IRPU ročníka.

Ak už všetko viete a nepotrebujete rásť (ani do šírky, ani do výšky, ani v učiteľovaní), potom túto stránku zatvorte, IRPU nie je nič pre vás.