Marta Páleniková učí na ZŠ 11 rokov.  Je absolventkou Individuálneho rozvojového programu učiteľa (IRPU), Vzdelávacieho programu Komenského inštitútu a taktiež laureátkou LEAF Award 2018 – programu podpory a rozvoja v ktorom sa venovala do hĺbky téme REFLEXIE, ktorá má veľký vplyv na výkon a správanie žiaka. Bez nej žiak ani učiteľ nezistia, čo robili správne a vďaka čomu, ani to, čo robili nesprávne a prečo.

Ale viac Vám už prezradí ona sama 😉

Minulý rok som získala ocenenie LEAF Award pre učiteľa.

Umožnilo mi to intenzívne pracovať na mojom projekte Spätná väzba a reflexia na prvom stupni ZŠ.

Do tej doby som bola viac menej osamotená, pretože o spätnej väzbe detí mladšieho školského veku sa toho veľa nepíše. Preto sa objavuje v školách len zriedkavo. Varila som spätnú väzbu a reflexiu vo svojej triede a darilo sa mi. Ale všetko bolo len za zatvorenými dverami mojej triedy.

Podpora z LEAF mi umožnila otvoriť dvere mojej triedy.

Nové recepty som zapísala do Kuchárskej knihy. Tá má byť pomocníčkou ostatným učiteľkám, ktoré reflexiu chcú robiť, ale nevedia ako na to. Inými slovami … pripravila som kuchársku knihu pre malých i veľkých. Založila som webovú stránku, kde informujem o svojich aktivitách. Jednou z nich sú workshopy, ktorých sa zatiaľ zúčastnilo 120 učiteľov, vychovávateľov a rodičov.

Snažím sa vytvoriť okolo seba „pavučinu“

Táto pavučina prepája – dáva dohromady rôzne informácie, nápady a návody o spätnej väzbe. Mojím cieľom je, aby sa dostala k čo najväčšiemu počtu ľudí, ktorí pracujú s deťmi.

Najviac mi dala podpora mentorov

Podpora mentorov a vôbec ľudí, ktorí v LEAF  pracujú je kľúčová. Sú to skvelí ľudia! Pri nich si človek uvedomí, že my učitelia sme pre nich dôležití. Chcú podporiť tých, ktorí majú záujem vykonávať svoju prácu čo najlepšie.

Pamätám si na okamih, keď mi bola poskytnutá finančná podpora pre moje aktivity a vzdelávanie a povedali mi vetu: „Máš našu dôveru!“ Vtedy som si uvedomila, že som medzi ľuďmi, ktorí ma chcú podporiť na mojej ceste k tomu, aby sme z detí vychovali nielen múdrych, ale  aj empatických ľudí. V tom nám pomáha spätná väzba a reflexia.

Tento rok bol pre mňa v mojej učiteľskej kariére najplodnejším

Veľmi sa teším, že som tie dvere mojej triedy otvorila. Stálo to za to – napríklad nikdy by som sa sama neodvážila vystúpiť na workshope ako školiteľka, vďaka LEAF sa mi to podarilo.
…a za to sa chcem všetkým, ktorí sa na tom podieľali poďakovať.

Nebojte sa urobiť podobný krok a prihlásiť so svojím projektom-témou, ktorej sa v triede venujete. 

Pomôžete sebe a ďalším učiteľom, ktorým budete môcť odovzdať svoje “zlepšováky”.

Držím palce 😉 a zvedavo sa teším komu z našej učiteľskej komunity budem môcť odovzdať pomyslenú štafetu Awardu na rok 2019/20!

Marta Páleníková, ZŠ Felix

P.S. Financie rozhodne netvoria najdôležitejšiu časť tohto programu rozvoja a podpory. Zároveň chcem povedať, že vďaka finančnej podpore som mohla ísť na školenia do Prahy, či Popradu ☺, zabezpečiť nájom priestorov, občerstvenie a materiál na svoje workshopy s učiteľmi, spáchať ?video-upútavky, kúpila som si rôzne knihy k téme a možno aj videokameru 😉 …