Jozef Maruščák patrí medzi návrátilcov, ktorí vďaka SPAP aktivitám udržiavali kontakt so Slovenskom aj počas svojich štúdií v Británii. Ocenenie LEAF Award získal za projekt, ktorý spája umelú inteligenciu a právo. Prečítajte si ako to celé funguje a ako sa vyhnúť pocitu, že veci sa nedajú meniť.


Ako si sa dostal do kontaktu s LEAFom?

Prvýkrát som sa dopočul o LEAFe už na strednej škole (rok 2009) a môj prvý poriadny kontakt s LEAFom bol SPAP víkend minulé leto. O LEAFe som toho však veľa dobrého počúval už dlho od kamarátov, ktorí sa zúčastňovali či už stáží alebo letných programov.

Za aký projekt si získal ocenenie LEAF Award?

Ocenenie som získal za projekt (firmu), ktorá sa venuje aplikovaniu umelej inteligencie v právnej oblasti. Momentálne predpovedáme výsledky súdnych sporov, doporučujeme najlepšieho právnika pre zvýšenie šancí vyhrať súdny spor a automatizujeme ďalšie procesy podobného charakteru (napr. otázku preplácania škody poisťovňami).

Čo Ťa motivovalo, aby si sa začal venovať tomuto projektu?

Dôvodov bolo samozrejme viacero. Projekt však začal ako riešenie komplikovanosti práva. S projektom sme začali pred dvoma rokmi, kedy sme používali jednoduchého chatbota, ktorý mal za úlohu informovať človeka o jeho právnom stave (napr. či sa stal obeťou trestného činu). Chatbot vznikol ako reakcia na nepriehľadnosť a komplikovanosť práva hlavne z pohľadu obyčajných ľudí. Po pár mesiacoch sme však zistili, že AI technólogie majú potenciál ľudí informovať o ich právnom stave oveľa efektívnejšie – človek vie priamo zistiť výsledok súdneho sporu. Po istom čase sme si uvedomili, že problém nepriehľadnosti práva je oveľa hlbší – ľudia si po celom svete stále vyberajú právnikov cez odporúčania od známych a z výskumov vyplýva, že právnici nevedia odhadnúť ako spor dopadne a koľko a bude stáť. Rovnako, sudcovia po celom svete evidentne berú do úvahy mimoprávne faktory (napr. o koľko peňazí ide, finančný stav a iné osobné informácie o stranách). Súčasný právny svet teda neumožňuje ľuďom robiť informované rozhodnutia ohľadom právnych sporov a náš pohľad na právo je značne skreslený. Teda, zvýšenie transparentnosi práva a pochopenie práva ako tákeho z hľadiska právnej teórie (keďže sa realita javila extrémne nekonvenčne) boli hlavné faktory. Ďalším dôvodom bola samozrejme komerčná využiteľnosť daných systémov. Okrem právnej filozofie systémy poskytujú klientom veľmi vzácne informácie.

Mladým ľuďom by som určite poradil, nech ostanú aktívni a nech sa snažia venovať veciam, ktoré ich bavia. Je veľmi jednoduché prepadnúť pocitu, že sa život a veci nedajú zmeniť.

Do LEAF Award si sa prihlásil s projektom CaseCrunch, dnes už však pracujete pod názvom CourtQuant. Čo vás viedlo k tomuto kroku?

Chceli sme firmu posunúť zo študentského projektu na serióznu spoločnosť. V starej firme boli akcionári, ktorí si vybrali inú budúcnosť a potom akcionári, s ktorými sme si nevedeli predstaviť prácu ďalej. Rozhodli sme sa teda založiť vlastnú firmu a v dobrom sme sa všetci rozišli.

 V čom vidíš najväčší prínos projektu, ktorému sa venuješ?

V projekte vidím 3 hlavné benefity. V prvom rade systémy zefektívňuju rozhodovací proces klientov. Klient vie, ako spor dopadne, ktorého právnika si má vybrať a čo sú rozhodujúce faktory pre úspech sporu. V druhom rade, systémy automatizujú ľudskú prácu – rozhodovacie, či poistiť alebo nepoistiť klienta napríklad už nemusí robiť človek, no systém to s vysokou úspešnosťou urobí zaňho. Za posledný prínos považujem práve prispievanie do poznania práva ako takého – ako spor dopadne, čo sú tie skutočné faktory ovplyvňujúce súdne spory a aký dopad na právnu teóriu má. ak sa  berú do úvahy mimoprávne faktory zo strany sudcov. Na túto tému plánujeme veľa písať.

Kam sa plánuješ posunúť s projektom v dlhodobom horizonte?

Chcel by som vybudovať úspešnú firmu. V dlhodobom horizonte by sme radi posunuli produkt aj bežným ľuďom a stali sa prvou zastávkou každého jedinca s právnym problémom.

V rámci programu LEAF Awad si ziskal aj finančnú podporu 2000 eur. Na čo by si ju chcel využiť?

Podporu od LEAFu využijeme na technické náklady, ktoré máme so systémom.

Kto ti najviac pomohol pri rozvoji projektu?

Pri rozvoji projektu mi samozrejme najviac pomohol môj business partner, Ludwig Bull. Na projekte sa však striedalo veľa šikovných dobrovoľníkov, ktorí sa hádam prácou pre nás aj niečo naučili. Nesmiem zabudnúť ani na skvelý network tu na Slovensku. Vždy, keď sme potrebovali rady, tak tu pre nás boli super ochotní ľudia.

LEAF Award je program podpory a rozvoja, ktorý podporuje žiakov a študentov vo veku 10-19 rokov pri rozvoji ich projektov. Čo by si týmto mladým ľudom poradil?

V prvom rade by som im povedal (hlavne tým mladším), že ich veľmi obdivujem za to, akí sú aktívni a aké super veci vymysleli v tak mladom veku. Určite by som im poradil nech ostanú aktívni a nech sa snažia venovať veciam, ktoré ich bavia. Je veľmi jednoduché prepadnúť pocitu, že sa život a veci nedajú zmeniť.

Máš už nápady na ďalšie projekty, do ktorých by si sa chcel pustiť?

Všetko momentálne venujem firme a nerozmýšľam veľmi ďalej. Zároveň si uvedomujem, že detské a pubertálne sny o hraní v NHL alebo o zápase v MMA sa mi už asi nenaplnia (aj keď to MMA by sa asi dalo 🙂 ).

Čomu sa venuješ vo voľnom čase?

Veľa v poslednej dobe športujem, funguje to je pre mňa momentálne najlepšia psychohygiena a recept na produktívny deň. Zvyšok času sa snažím venovať priateľom.