Kritériá hodnotenia projektu

Pri projektoch, ktoré môžu mať charakter podnikateľského zámeru alebo neziskového projektu, hodnotíme:

– Vplyv projektu na okolie
– Užitočnosť projektu
– Kvalita dopadu
– Rozsah vplyvu na okolie
– Rozvoj hodnôt:

Charakternosť

– rešpekt voči druhým
– pokora
– morálna odvaha

Excelentnosť

– výnimočnosť vo svojej oblasti
– vytrvalá snaha robiť veci čo najlepšie

Podnikavé líderstvo

– impulz k zmene k lepšiemu
– inovatívnosť a ochota rozumne riskovať

Občianska angažovanosť

– nezištný a aktívny záujem o okolie
– záujem o iných a o ich situáciu