Kritériá hodnotenia projektu

 

Pri projektoch, ktoré môžu mať charakter podnikateľského zámeru alebo neziskového projektu, hodnotíme:

 • Vplyv projektu na okolie
 • Užitočnosť projektu (neutrálny alebo mimoriadne užitočný)
 • Kvalita dopadu (zlepšenie doterajšieho stavu – inovatívne riešenie – start up)
 • Rozsah vplyvu na okolie (lokálny – regionálny – univerzálny)
 • Rozvoj hodnôt:
  Charakternosť

  – rešpekt voči druhým, pokora, morálna odvaha

  Excelentnosť

  – výnimočnosť vo svojej oblasti, snaha robiť veci čo najlepšie

  Podnikavé líderstvo

  – impulz k zmene k lepšiemu

  Občianska angažovanosť

  – nezištný a aktívny záujem o okolie

webdesign web-design.sk