Volám sa Michaela Eliášová a mojím projektom je Vyhynutá ZOO. 

Zem stále opúšťa stále väčšie množstvo zvierat, ale naozaj to nie je kvôli odsťahovaniu sa na inú planétu. A už vôbec nie dobrovoľne. Nie, nie, naozaj sa nerozprávame o dinosauroch alebo vtákopyskoch. Problém je totiž vážnejší, ako si myslíme.

Poďme si spolu nachvíľu zafantazírovať… Ste so svojimi vnúčatami v ZOO, do ktorej vás zobrali ešte rodičia ako dieťa. Vo výbehu so žirafami vidíme len poobhrýzané listy zo stromov a veľkú tabuľu. Píše sa na nej: ,,Ľutujeme, žirafy už nikde nenájdete. Pozrite si dva posledné slony na Euroázijskom kontinente len v neďalekom  výbehu!“ Nepríjemná predstava? Aspoň vieme, o čom je reč.

Podľa viacerých štúdií je momentálne vyhynutých okolo 5400 cicavcov, okolo 10 000 vtákov, 30 000 rýb a 950 000 druhov hmyzu. Najviac zla sme napáchali len za ostatných sto rokov!

Ako? Pesticídy, odlesňovanie, lov a pytliactvo, znečisťovanie životného prostredia… Možno by bolo fajn pripomenúť, že aj my žijeme na Zemi, a takýmto spôsobom si zabíjame nielen prírodu, ale aj samých seba.
Riešenie? Najprv by sme si to mohli všetci uvedomiť. Jedna lastovička leto nerobí, a je potrebné začať od seba, od svojich detí – lebo iba z človeka človek sa narodí.

Cieľová skupina
Vyhynutá ZOO bude voľne sprístupnená deťom aj dospelým, obyvateľom mesta Nitra i turistom. Tým, čo sa zaujímajú o životné prostredie, ale aj tým, ktorí sa oň nezaujímajú. Jednoducho všetkým ľuďom žijúcim na Zemi.

Čo bude výsledkom projektu?
Výsledkom projektu bude náučný chodník medzi umelecky vytvorenými podobizňami vyhynutých zvierat ideálne aj v klietkach alebo vo svojom prirodzenom prostredí – pre autentickosť. Každé zviera bude mať informačnú tabuľku ako v ZOO – charakteristiku s pôvodom a dátumom vyhynutia, prípadne iné zaujímavosti. Rovnako budú k dispozícii informácie, ako sa správať, aby sme znížili znečisťovanie životného prostredia. Od základných informácií, napr. nehádzať odpadky na zem, recyklovanie a šetrenie elektriny, až po ,,slow fashion“, život bez odpadu a podporovanie lokálnych značiek namiesto veľkoobchodov.

Propagácia  a viditeľnosť projektu
Propagácia prostredníctvom plagátov na verejných plochách alebo autobusoch, na sociálnych sieťach  a v priestoroch škôl a škôlok – počas fyzickej realizácie projektu a pred slávnostným otvorením.


Páči sa vám šikovná makovica, ale neviete ako pomôcť? Pomôže aj váš LIKE alebo ZDIEĽANIE. 🙂