Alumni projekty študentských programov

Študentské alumni projekty sú určené pre absolventov (alumni) stredoškolských programov LEAF akými je mentoringový program TalentGuide alebo letné kempy LEAF. Sú skvelou príležitosťou vyskúšať si v praxi a na vlastnom projekte to, čo ste sa naučili počas mentoringu alebo na kempe.
Chceme podporiť a budovať komunitu šikovných a akčných študentov na celom Slovensku, preto je podmienkou zapojiť do projektu aspoň jedného ďalšieho absolventa stredoškolských programov LEAF.

Prihlasovanie pre študentské alumni projekty je otvorené!

Podmienky projektu

 • Podporujeme business projekty, projekty z oblasti verejnej správy a sociálnej angažovanosti a rozvíjajú charakternosť, excelentnosť, podnikavosť,  angažovanosť, sebapoznanie/sebarozvoj.
 • Výhodu budú mať projekty, ktorých súčasťou je digitálna technológia v akejkoľvek podobe (appka, webka, blog, digitálna hra, video návody, AI, chatbot ).
 • Chceme podporiť najmä obsahovú stránku projektu (workshop, vzdelávacie materiály, literatúra odmena pre lektora a pod.). Podporu logistických nákladov nevylučujeme, ale považujeme za menej prioritnú. 
 • Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 1000 EUR.

Pre koho?

 • Projekt je určený pre absolventov (alumni) týchto LEAF programov pre stredoškolákov: 
  • TalentGuide 2013 – 2018
  • LEAF Summer English Camps 2013 – 2015
  • LEAF Summer Leadership Camps 2013 – 2016.
 • Na projekte musia spolupracovať minimálne DVAJA absolventi týchto programov.
 • Na projekte môžu spolupracovať aj študenti, ktorí nie sú absolventmi vyššie uvedených programov.
 • Počet ostatných členov v projektovom tíme nie je limitovaný.
 • LEAF študenti musia byť autormi nápadu, alebo hlavnej myšlienky projektu. 
 • Pred podaním projektu si zvážte, či máte niečo, čo by sa dalo nazvať projektom. 🙂

  Toto projekt nie je: 

  • Iba nápad.
  • Niečo, na čom ste ešte nezačali pracovať.
  • Niečo, čo nemá plán.
  • Iba hobby (môže sa však stať projektom).

  Toto projekt je: 

  • Niečo, čo má cieľ a zámer.
  • Rozpracovaný nápad s plánom.
  • Niečo, čo sa  implementovať/použiť (s cieľom vyriešiť problémalebo niečo zlepšiť).
  • Niečo, na čom už pracujete konzistentne nejaký čas (aj len v rámci príprav).
  • Záverečná správa o priebehu projektu v rozsahu jednej A4 spolu s 5 fotografiami z priebehu projektu sa zasiela do 31. decembra 2019 na adresu student@leaf.sk. Záverečná správa nemá vopred stanovenú štruktúru – jej obsah aj formu nechávame na vašej tvorivosti. 🙂 
  • Jedinou povinnou súčasťou správy je minimálne 1 mediálny výstup (video, blog post, Facebook post). 
  • Okrem toho bude radi, ak o svojom projekte prídete porozprávať na záverečné stretnutie TalentGuide 2019 v decembri 2019 v Bratislave. 
 • Možnosti sú dve: 

  • Napíš nám na student@leaf.sk koho hľadáš a aké zručnosti by mal priniesť do teamu. Pokúsime sa prepojiť ťa na niekoho v našej databáze absolventov (alumni) TalentGuide a LEAF Summer Camps. 
  • Pridaj sa do súkromnej FCB skupiny leafAC a nájdi si tam človeka do svojho teamu sám. 

Prvky projektu

28. január 2019

Začiatok prihlasovania pre vaše projekty. 

31. august 2019

Posledný termín na podanie projektov.

Posúdenie projektu

Projekt posúdime do 30 dní od jeho podania. 

Podpora projektu

Zmluvu o podpore uzatvárame s fyzickou osobou – nepotrebujete právnu formu. 

28. 2. - 31. 12. 2019

Podporíme projekty, ktoré budete realizovať hocikedy v tomto termíne.

31 december 2019

Termín na podanie záverečnej správy. 

Máte otázky? Dajte nám vedieť!

Napíš nám na student@leaf.sk, alebo zavolaj priamo Lenke, Jurajovi alebo Veronike.

Mobil: 421 915 926 369

Lenka Zoey Juríčeková

Mobil: +421 915 926 369
Mobil: 421 908 797 666

Veronika Ranušová

Mobil: +421 908 797 666
Mobil: 421 905 105 078

Juraj Didák

Mobil: +421 905 105 078