Naše poslanie

Chceme prispieť k rozvoju mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti, ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť. Bez ohľadu na sociálno-ekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú.

Mohlo by Slovensko byť Fínskom, Singapúrom či Švajčiarskom strednej a východnej Európy? Mohli by ľudia na Slovensku byť oveľa viac usmiati a optimistickejší, ako sú dnes? Mohli by byť inšpirovaní kvalitou a hodnotami lídrov firiem a verejnej správy? My veríme, že dlhodobo je to možné. A naším príspevkom bude pomoc pri výchove novej generácie lídrov.

Pri premýšľaní o výchove cítime, že veľa mladých ľudí na Slovensku má osobnostné predpoklady a nadšenie niečo zmeniť. Niektorí však nerozvinú svoj potenciál naplno, iní nenájdu dobré podmienky na uplatnenie sa, po čase vyhoria alebo odídu a ďalší sa prispôsobia aktuálnemu stavu spoločnosti. Máme nápady a energiu to zmeniť.

Našimi aktivitami a projektmi chceme vytvárať priestor pre písanie inšpiratívnych príbehov mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti, ktoré budú v sebe spájať:

  • charakternosť - morálne kvality založené na integrite, úcte k druhým a ľudskosti,
  • excelentnosť - všestrannú rozvinutosť spojenú s výnimočnosťou vo svojej oblasti, založenú na neutíchajúcej zvedavosti, vnútornej motivácii a pevnej vôli,
  • podnikavé líderstvo - snahu o neustále vylepšovanie podporenú vysokými ašpiráciami, ako i schopnosťou zdravo riskovať a nadchnúť ostatných pre zmenu,
  • občiansku angažovanosť - nezištné využívanie svojich schopností pre pomoc širšiemu okoliu nad rámec bežných očakávaní.

Bez ohľadu na sociálno-ekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú. 

Naša vízia

Kvalitnejší život na Slovensku vďaka postojom a konaniu väčšiny budúcich predstaviteľov súkromného sektora a verejnej správy.