Zameriavame sa na vzdelávacie, rozvojové a podporné programy pre jednotlivých študentov a mladých profesionálov počas ich niekoľkých životných fáz. Primárne rozvíjame a realizujeme vlastné aktivity, ale taktiež budeme vyhľadávať možnosti spolupráce a cielene podporovať iné organizácie.

Naše oblasti zamerania

  • Vzdelávanie študentov, primárne stredoškolského veku
  • Rozvoj absolventov a mladých profesionálov v praxi

V súčasnosti realizujeme tieto programy