Študujete na univerzite v zahraničí? To sa cení.


V rámci programu Slovak Professionals Abroad sme v rokoch 2014 a 2015 spoznali inšpiratívnych slovenských študentov študujúcich na zahraničných univerzitách. Štipendiom LEAF vo výške 3.500,- eur (2014), resp. 5000,- eur (2015) sme prispeli na ich ďalšie štúdium. 
 
Ocenenie sme sa usilovali ponúknuť kandidátom, ktorí majú potenciál v sebe spájať charakternosť, excelentné študijné či pracovné výsledky, podnikavé líderstvo, ako i angažovanosť pri zlepšovaní svojho okolia nad rámec bežných očakávaní a v jednej alebo vo viacerých z týchto oblastí už demonštrovali svoju výnimočnosť. Prečo sme vznikli a ako vyššie uvedené oblasti chápeme sa dočítate tu.
 
Kritériá na prihlásenie:
 • Kandidát má slovenské štátne občianstvo.
 • Kandidát je interným študentom univerzity v zahraničí (bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium), alebo je prijatý na postgraduálne (t.j. vyššie ako bakalárske) štúdium zahraničnej univerzity*. Štipendium nie je určené študentom, ktorí študujú v zahraničí cez krátkodobý výmenný program (napr. Erasmus).
 • Výhodou je štúdium na univerzitách, ktoré sa dlhodobo umiestňujú na popredných miestach Šanghajského rebríčka a pracovná skúsenosť (počíta sa aj čiastočný úväzok počas štúdia, odborné stáže, start-up, atď.).
 
Prihláška
Do výberového procesu sa mohli prihlásiť všetci uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené kritéria. Pre prihlásenie potrebovali:
 • životopis relevantný pre vyššie identifikované oblasti (ideálne na jednu, max. na dve strany v slovenskom alebo anglickom jazyku). V životopise sme odporúčali uviesť popri akademických a pracovných úspechoch tiež informáciu o mimoškolských aktivitách či iniciatívach, ktoré viedli, alebo pomáhali rozbiehať. Jeden z príkladov štruktúrovaného, výsledkovo-orientovaného životopisu nájdete tu,
 • scan potvrdenia o štúdiu (resp. kópia originálu),
 • esej (slovenský alebo anglický jazyk, max. 700 slov), v ktorej popísali príklad, keď demonštrovali jednu, alebo viacej z vyššie uvedených oblastí. Pri písaní eseje mohli pomôcť otázky súvisiace s jednotlivými oblasťami:
  • Príklad charakternosti: Popíšte príklad keď ste preukázali morálnu odvahu. Prečo ste sa tak zachovali?  Čo ste sa z toho naučili?
  • Príklad excelentnosti: Na ktorý úspech ste v živote najviac hrdý a prečo? Čo ste pre tento úspech urobili? Čo ste sa na ceste za týmto úspechom naučili?
  • Príklad podnikavého líderstva: Popíšte víziu, alebo projekt, ktorý sa vám podarilo zrealizovať. Prečo ste sa do toho pustili? Riskovali ste? Ako ste nadchli a motivovali ľudí, ktorí vám na ceste pomohli? Čo sa vám nepodarilo a čo ste sa z toho naučili?
  • Príklad angažovanosti: Ako zlepšujete svet okolo vás? Čo sa vám už podarilo a aké sú vaše ďalšie plány? Prečo ste sa pre túto cestu rozhodli?
 • vyplnenú on-line prihlášku.
 
Harmonogram pre rok 2015:
 • prihlasovanie do výberového procesu do 31. decembra 2014,
 • vyhodnocovanie prihlášok a rozhovory s vybranými kandidátmi do 9. februára 2015,
 • udelenie štipendia úspešným kandidátom do 16. februára 2015.
 
Od roku 2016 nebude štipendium otvorené vo forme, v akej bolo ponúkané v posledných dvoch rokoch. V prípade otvorenia novej výzvy budeme o možnostiach informovať prostredníctvom portálu www.spap.leaf.sk
 


* Pri vyhodnocovaní prihlášok sme sa prirodzene usilovali brať ohľad na vek kandidáta. Snažili sme sa hľadať potenciál vyššie popísaných atribútov, čo samozrejme znamená, že nemôžeme očakávať porovnateľné skúsenosti u študentov bakalárskeho a doktorandského štúdia. 

 

O Slovak Professionals Abroad Program-e:

Program sa usiluje prispieť k prepájaniu slovenských študentov a profesionálov v zahraničí so Slovenskom a pomôcť tým, ktorí uvažujú o návrate. Budujeme komunitu, sprostredkovávame pracovné ponuky na Slovensku a nájsť dobrovoľnícku pomoc zo zahraničia pre neziskové iniciatívy doma.

 

V roku 2015 štipendiá získali:

 


Natália Grolmusová

študentka medicíny na University of Oxford
 


Veronika Hliničanová
študentka umenia na University of the Arts v Londýne
 


Martin Husovec

študent internetového práva, práva duševného vlastníctva a hospodárskeho práva
 


Ján Maťaš

študent informatiky a umelej inteligencie na Imperial College London

 

V roku 2014 štipendiá získali:

 

János Fiala-Butora
študent práva na Harvard Law School
 

Mária Friedmannová
študentka psychológie na University of Oxford
 

Matej Hamaš
študent computer science na University of Cambridge
 

Michaela Musilová
študentka astrobiológie na University of Bristol
 

Samuel Trizuljak
študent ekonómie na University of Cambridge
 

Ester Wiesnerová
študentka spevu na Berklee College of Music

 

 

Ak Vás ponuka neoslovila, alebo pre Vás nie je aktuálna, no napriek tomu by ste boli radi informovaný o príležitostiach v rámci Slovak Professionals Abroad Programu, pridajte sa do LinkedIn skupiny alebo nám zanechajte svoj e-mail.