Prihlás sa na letnú školu v Japonsku a USA

20. 2. 2014

Nezisková organizácia LEAF hľadá šikovných a motivovaných žiakov, ktorí túžia zmysluplne stráviť časť prázdnin a zdokonaliť sa v obľúbenom predmete či v komunikačných zručnostiach. Dvom úspešným uchádzačom bude poskytnuté štipendium na letnú školu v Japonsku alebo v USA. Prihlasovať sa môžu žiaci 7. až 9. ročníka základných škôl a sekundy až kvarty na osemročných gymnáziách (resp. nultého ročníka bilingválnych gymnázií), ktorých zaujíma:

  • výučba v angličtine s lektormi z renomovaných svetových univerzít,
  • spoznávanie a interakcia s rovesníkmi z celého sveta,
  • možnosť prehĺbiť vedomosti v obľúbenom predmete, zdokonaliť sa v komunikačných zručnostiach, v schopnosti robiť rozhodnutia a preberať zodpovednosť.

Podmienkou prihlásenia je dobrá praktická znalosť anglického jazyka. Uchádzač by tiež mal mať výborné znalosti v niektorom z obľúbených predmetov, dobrý všeobecný prehľad a príkladné charakterové vlastnosti. Chýbať by nemala ani chuť zapájať sa do diania okolo seba a meniť svoje okolie k lepšiemu.

Uchádzačov budeme vyberať podľa online prihlášky obsahujúcej motivačný list, esej a zoznam doterajších aktivít, v druhom kole prostredníctvom osobných pohovorov. Posledný termín na prihlasovanie je nedeľa 16. marec 2014. 

Prečo to robíme? V LEAF veríme, že pre našu krajinu je kľúčové podporovať nadaných nielen v náročnom akademickom rozvoji, ale tiež v rozvoji charakternosti, angažovanosti, ale tiež ich motivovať, aby menili svoje okolie k lepšiemu. 

On-line prihlášku je možné vyplniť do 16. marca 2014 (prihlasovanie je ukončené) a prihlásiť sa môžete na jednu alebo aj na obe letné školy. V prípade otázok alebo nejasností, nás prosím neváhajte kontaktovať na marian.zachar@leaf.sk.

Veľké množstvo úspešných uchádzačov do našich aktivít sa o nich dozvedelo na základe odporúčania učiteľa alebo riaditeľa školy, organizácie, s ktorou študenti spolupracujú alebo lídra z komunity. Ak poznáte študenta, ktorému záleží na svojom okolí, môžte ho nominovať na konkrétnu aktivitu.

Plagát na stiahnutie.

Letná škola International School of Asia, Karuizawa (ISAK)

International School of Asia v japonskej Karuizawe (ISAK) organizuje letnú školu v termíne od 19. do 31. júla 2014. Škola sa nachádza v horskom rezorte približne hodinu cesty vlakom z Tokya a zúčastní sa ho okolo 80 mladých ľudí z celého sveta.

Jedinečný letný program v ISAK je navrhnutý tak, aby študentom pomohol rozvíjať zručnosti, ktoré potrebujú, ak sa chcú stať lídrami, vedeli identifikovať a riešiť problémy a dokázali zhodnotiť riziko. Predmety  sú vedené špičkovými pedagógmi z celého sveta a patria k nim úvodné programy v tímovej práci, medzinárodnej negociácií, dizajne či akademické kurzy, ako je matematika a prírodné vedy, a zážitkové aktivity.

Harmonogram

Elektronická prihláška do 16. marca 2014, prvé kolo online rozhovoru so zástupcami LEAF prebehne medzi 19. a 22. marcom, druhý online rozhovor so zástupcami ISAK prebehne medzi 24. a 28. marcom. Všetkých uchádzačov budeme kontaktovať s výsledkom výberu do konca marca.

Prihlášku na letné programy nájdete nižšie:

Čo: Letná škola na International School of Asia, Karuizawa (ISAK)

Kedy: 19.- 31. júl 2014

Kde: International School of Asia,
Karuizawa, Japonsko

Kto: žiaci 7.-9. ročníka základných škôl a študenti sekundy až kvarty na 8-ročných gymnáziách (resp. nultého ročníka bilingválnych gymnázií)

Štipendium: pokrýva účastnícky poplatok za program, ubytovanie, stravu a dopravu v Japonsku. V súčasnosti letenka nie je zo štipendia hradená, no v prípade sociálne slabších rodín je možné požiadať v prihláške o  finančnú pomoc.

Viac informácií: pozri si web ISAK.

Kontakt:  Hana Skljarszka, hana.skljarszka@leaf.sk, +421 905 497 280

Príležitosť Vám prinášame v spolupráci s:

Letné programy Center for Talented Youth (CTY) pri Johns Hopkins University

CTY ponúka počas letných programov talentovaným študentom z celého sveta príležitosť zapojiť sa do akademického vzdelávania pod vedením skúsených pedagógov. Tento program prebieha v letných mesiacoch v závislosti od žiakom zvoleného zamerania, buď v termíne 29. júna až 18. júla 2014 alebo v dňoch 20. júla až 8. augusta 2014.  Miesto, kde úspešný uchádzač strávi inšpiratívne tri týždne bude rovnako závisieť od zvoleného zamerania a konkrétnych predmetov, medzi ktorými sú napríklad:

  • Základy psychológie
  • Ekonómia a teória hier
  • Matematické modelovanie
  • Anatómia a fyziológia
  • Zoológia
  • Filozofia
  • a mnohé ďalšie humanitné aj prírodovedné predmety

Kurzy sú vedené skúsenými univerzitnými lektormi a ich absolvovanie okrem možnosti prehĺbenia si vedomostí poskytujú aj šancu odlíšiť sa neskôr od ostatných uchádzačov o štúdium na vysokej škole.

Harmonogram

Elektronická prihláška do 16. marca 2014, prvé kolo online rozhovoru so zástupcami LEAF prebehne medzi 19. a 22. marcom, druhé kolo osobných pohovorov prebehne v prvej polovici apríla. Všetkých uchádzačov budeme kontaktovať s výsledkom výberu do 16. apríla.

Prihlášku na letné programy nájdete nižšie:

Čo: Programy Academic Explorations a Intensive Studies na Center for Talented Youth (CTY) pri Johns Hopkins University

Kedy: 29. jún - 18. júl 2014 alebo 20. júl - 8. august 2014

Kde: niektorá z partnerských amerických univerzít CTY

Kto: žiaci 7.-9. ročníka základných škôl a študenti sekundy až kvarty na 8-ročných gymnáziách (resp. nultého ročníka bilingválnych gymnázií)

Štipendium: pokrýva účastnícky poplatok za program, ubytovanie, stravu a dopravu v USA. V súčasnosti letenka nie je zo štipendia hradená, no v prípade sociálne slabších rodín je možné požiadať v prihláške o finančnú pomoc.

Viac informácií: pozri si web CTY summer programs.

Kontakt:  Marián Zachar, marian.zachar@leaf.sk, +421 908 797 666

Martin Plesch, martin.plesch@savba.sk,
+421 903 185 689

Príležitosť Vám prinášame v spolupráci s:

Ak ste si z ponuky nevybrali alebo nemohli sa prihlásiť no radi by ste boli informovaní o iných príležitostiach pre základoškolákov a v budúcnosti aj stredoškolákov, môžete nám zanechať Váš email.