Aby Študenti milovali vaše hodiny

26.5.2016

Hľadáte rozvojový program, v ktorom sú zohľadnené všetky vaše individuálne potreby a osobitosti? Program profesionálneho rastu, v ktorom sa nenájde nič zaťažujúce, nezmyselné, či odtrhnuté od reality? Program, v ktorom na sebe pracujete priamo vo svojej triede a so svojimi žiakmi?

Nezisková organizácia LEAF opätovne prináša mentoringový program IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa), ktorý umožňuje učiteľom ďalej rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke formou získavania nezaujatej spätnej väzby a inšpiratívnych rád zo strany skúseného mentora.

Program je tvorený osobnými stretnutiami učiteľa s mentorom v triede i mimo nej. Stretnutia pozostávajú z návštevy vyučovacích hodín učiteľa a následného spoločného rozboru hodiny z didaktického aj osobnostného hľadiska. Program prebieha priamo na škole a učiteľ kvôli nemu nemusí nikam cestovať.

 

V programe sa učitelia venujú rozvoju troch základných oblastí:

 

1)Príprava na hodinu: Učiteľ sa venuje zručnosti, ako si stanoviť dobré ciele (SMART) i tomu, ako si dobre naplánovať aktivity na dosiahnutie týchto cieľov.

2) Vtiahnutie študentov do učenia rôznymi formami práce/technikami: Učiteľ si na začiatku programu vyberá z nižšie uvedených konkrétnych možností jednu formu práce/techniku, ktorej zvládnutiu sa v rámci programu cielene venuje.

  • Projektové vyučovanie
  • Individualizácia výučby
  • Zážitkové vyučovanie
  • Prevrátená hodina (Flipped classroom)

 

3)Reflexia a feedback: Učiteľ sa rozvíja v schopnosti reflektovať hodiny tak, aby sa na základe zreflektovaného mohli žiaci i on, učiteľ, posúvať a rásť. Súčasťou tejto tretej oblasti rozvoja je i práca s feedbackom, kde sa učiteľ venuje tomu, ako feedback dávať a naopak, ako si ho pýtať.

(Práca na rozvoji všetkých troch oblastí je veľmi individuálna a stretnutia mentora s učiteľom prebiehajú formou 1 : 1.)

 

Garantom programu a jedným z mentorov je Dávid Králik. Program IRPU prichádza do slovenských škôl už po piatykrát a v posledných rokoch sa teší stále väčšej popularite zo strany učiteľov.

 

Účastnícky poplatok za 8 mesačný program (40 hodín) pre jedného učiteľa je symbolických 10 eur: Táto suma sa platí v úvode programu.

Celkové náklady na program sú mnohonásobne vyššie. Preto ponúkame možnosť dobrovoľného príspevku 30 eur na konci programu pre tých, ktorým to situácia umožňuje. Rozhodnutie je na učiteľovi, druhá platba je dobrovoľná. Zvyšnú sumu, potrebnú k vykrytiu nákladov, zabezpečí LEAF.

 

Možnosť prihlasovania do programu, ktorý začína v septembri 2016, je spustená. Prihláste sa práve teraz!  Prihlásiť sa doň môžu všetci učitelia stredných škôl, gymnázií a II. stupňa základných škôl. Program IRPU je výberovým programom, pričom rozhodujúcimi kritériami výberu uchádzačov sú: silná vnútorná motivácia, ochota a chuť pracovať na sebe („drive“ uchádzača) a potenciál robiť zmeny.

 

Vďaka účasti v tomto výberovom programe spoznáte tiež komunitu slovenských učiteľov vašej krvnej skupiny, s ktorými môžete zdieľať zážitky, skúsenosti a užitočné rady a profesionálne rásť aj po skončení programu.  

Kontakt: 
Dávid Králik
david.kralik@leaf.sk

 

„V IRPU som pochopila, že sa netreba báť zlyhaní. Je načase užívať si čiastkové neúspechy ako veľké príležitosti učiť sa nové veci“    

Alena Šáteková, ZŠ Dubová, Bratislava

.............................................................................................

"Naučila som sa byť čo najviac „lazy teacher“, čiže pripravím síce ja, musím si premyslieť čo a ako chcem, ale na hodine čím viac pracujú žiaci, tým lepšie. Študentov to viac baví, ja menej namáham hlasivky, lebo oni pracujú, prezentujú, ja len usmerňujem. Oveľa menej som v prednej časti učebne, omnoho viac času som medzi študentmi. Potom zreflektujem a vylepšujem."

Paula Šilhárová, OA Hlohovec

..............................................................................................

"Môj mentor bol priateľský a otvorený, pričom som z jeho strany neustále cítila, pokoj, istotu i dôveru v moje schopnosti. A potom tá jeho večne pozitívna nálada a úsmev na tvári.... :)"

 

Stanislava Taranová, British International School, Bratislava

..............................................................................................

"IRPU dokáže pomôcť učiteľovi Fenixovi znovu povstať. A povstáva silnejší a odolnejší J Okrem toho je to studňa pozitívnej energie a inšpirácie, ktorú učiteľ v dnešnej dobe potrebuje ako soľ. Irpu nepomáha len učiteľom ale i žiakom skrz učiteľa. Zlepšuje kvalitu a zmysluplnosť vzdelávania."

 

Tatiana Adamská, ZŠ J.Kollára, Banská Štiavnica

...............................................................................................

"Vďaka programu som sa naučila prenechávať podstatnú čas aktivít na svojich žiakov, snažím sa byť na hodine menej dominantnou a nechávam žiakov viac objavovať."

 

Mária Šperková, ZŠ Slobodného vysielača, Banská Bystrica

"Uvedomila som si, že ako je ľahké spadnúť do stereotypu učenia, do sebaobdivovania a to nechcem. „byť v strehu stále“ – teda pracovať na sebe po akejkoľvek dobe učenia."

 

Ľudmila Kurcinová, Gymnázium Alejová, Košice

Ak chcete byť informovaný o všetkých aktivitách LEAF zameraných na rozvoj učiteľov, zanechajte nám na seba email. O všetkom podstatnom sa tak dozviete včas a z prvej ruky.